hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
लगभग
Používá se, když množství není známo
bibliografia
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
circa
लगभग
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
अध्याय
Definovaná část práce
kolumna
स्तंभ
Vertikální část tabulky
dysertacja
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce