finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
circa
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
kolumna
Pylväs
Vertikální část tabulky
dysertacja
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
sivut
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce