esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
circa
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
kolumna
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
dysertacja
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce