česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
circa
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
kolumna
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
str. (strany)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce