arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliografia
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
circa
حوالي
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
فصل
Definovaná část práce
kolumna
عمود
Vertikální část tabulky
dysertacja
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
صفحات
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce