švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
kolom
Kolumn
Vertikální část tabulky
dissertatie
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
figur
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
Některé strany v práci
voorwoord
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce