španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
kolom
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dissertatie
disertación
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
voorwoord
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce