rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
гл. (глава)
Definovaná část práce
kolom
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
dissertatie
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
voorwoord
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce