rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
kolom
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
dissertatie
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
voorwoord
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce