řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
kolom
στήλη
Vertikální část tabulky
dissertatie
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce