italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
kolom
Colonna
Vertikální část tabulky
dissertatie
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce