hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
लगभग
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
लगभग
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
Definovaná část práce
kolom
स्तंभ
Vertikální část tabulky
dissertatie
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
voorwoord
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce