dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
afsnit
Definovaná část práce
kolom
kolonne
Vertikální část tabulky
dissertatie
afhandling
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Některé strany v práci
voorwoord
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce