vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
Chương
Definovaná část práce
Spalte
Cột
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
Luận án
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
tr. (trang)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce