turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
Spalte
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
sayfalar
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce