thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
บท
Definovaná část práce
Spalte
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
หน้า
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce