švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Spalte
Kolumn
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
figur
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce