rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
гл. (глава)
Definovaná část práce
Spalte
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce