rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
Spalte
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce