řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
Spalte
στήλη
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce