portugalsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliogr. (bibliografia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cerca
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Spalte
col. (coluna)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
dissertação
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
ed. (edição)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incluindo
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
prefácio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
E. (editor)
EE. (editores)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
reimpresso
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
Trad. (tradução)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce