maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
Spalte
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce