japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
およそ
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
Spalte
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce