italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
Spalte
Colonna
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce