hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
लगभग
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
लगभग
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
अध्याय
Definovaná část práce
Spalte
स्तंभ
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce