finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
Spalte
Pylväs
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
sivut
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce