esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
Spalte
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce