dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
afsnit
Definovaná část práce
Spalte
kolonne
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
side
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
s. (sider)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce