česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
Spalte
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
str. (strany)
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce