arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Ah. (Anhang)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
حوالي
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
فصل
Definovaná část práce
Spalte
عمود
Vertikální část tabulky
Diss. (Dissertation)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
bes. (besonders)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
d.h. (das heißt)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
S. (Seiten)
صفحات
Některé strany v práci
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
geä. (geändert)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
übersetzt von
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce