vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
Chương
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
Cột
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
Luận án
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
tr. (trang)
Některé strany v práci
Előszó
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce