turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Některé strany v práci
Előszó
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce