thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
บท
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Některé strany v práci
Előszó
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce