španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
disertación
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
Előszó
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce