rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
гл. (глава)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
Előszó
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce