řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
στήλη
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce