polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
circa
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
kolumna
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Některé strany v práci
Előszó
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce