hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
लगभग
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
लगभग
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
अध्याय
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
Előszó
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce