finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
Pylväs
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
sivut
Některé strany v práci
Előszó
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce