esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
Előszó
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce