dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
afsnit
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
kolonne
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
side
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Některé strany v práci
Előszó
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce