arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
حوالي
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
فصل
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
عمود
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
Některé strany v práci
Előszó
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce