vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
대략
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
Chương
Definovaná část práce
세로줄
Cột
Vertikální část tabulky
논문
Luận án
Kompletní práce na určité téma
편집
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
VD:
Používá se při uvedení příkladu
특히,
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
즉,
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
tr. (trang)
Některé strany v práci
서두
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce