turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
대략
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
편집
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
sayfalar
Některé strany v práci
서두
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce