thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
대략
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
บท
Definovaná část práce
세로줄
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
논문
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
편집
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
특히,
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
즉,
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
หน้า
Některé strany v práci
서두
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce