španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
대략
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
세로줄
col. (columna)
Vertikální část tabulky
논문
disertación
Kompletní práce na určité téma
편집
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
pp. (páginas)
Některé strany v práci
서두
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce