rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
대략
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
Definovaná část práce
세로줄
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
논문
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
편집
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
서두
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce