řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
대략
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
세로줄
στήλη
Vertikální část tabulky
논문
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
서두
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce