polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
대략
circa
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
세로줄
kolumna
Vertikální část tabulky
논문
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
편집
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
str. (strony)
Některé strany v práci
서두
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce