německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
대략
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
세로줄
Spalte
Vertikální část tabulky
논문
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
편집
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
S. (Seiten)
Některé strany v práci
서두
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce